Scrisoare deschisa adresata Curtii Constitutionale. Amicus Curiae privind rezultatul referendumului din 29 iulie 2012

Nota:  Amicus curiae (plural: Amici curiae) este un termen legal latin, literalmente “prieten al curţii”, a unei persoane sau colectivitati, care se constitue ca parte într-un caz si care in mod voluntar se oferă sa furnizeze informaţii sau sa atraga atentia unei instanţe pentru a ajuta intr-o chestiune juridica adusa înaintea curtii respective. Informaţiile furnizate pot fi un aviz juridic în formă scurta , o mărturie care nu a fost solicitata de către oricare dintre părţi sau o chestiune  publica cu implicatii in acest fapt. Decizia privind admiterea informaţiilor se află la latitudinea instanţei. Theophyle.

Redactat de @Cetatean, in numele Comunitatii Politeia

Domnule Presedinte,
Onorata Curte,
Ne adresam public Onoratei Curti folosind procedura Amicus Curiae in legatura cu Hotararea pe care Curtea urmeaza a o pronunta in aplicarea prevederilor art.146 lit. i) din Constituţie, ale art.46 alin. (1) şi art.47 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, precum şi ale art.45 alin.(2) şi (3) din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare.
Cele ce urmeaza reprezinta pozitia unor cetateni care cunosc si respecta intru totul prevederile art.1, al. (5) din Constitutia Romaniei («În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie») si ale art. 142, al. (1) (« Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei ») si care doresc, ca terta parte, sa intervina pentru formula o pozitie civica si juridica privind rezultatele referendumului din 29 iulie 2012.
Aceasta interventie publica a Comunitatii Politeia nu este prima luare de pozitie cu privire la activitatea jurisdictionala a Curtii. Pe data de 3 iulie 2012, cu ocazia declaratiilor unor politicieni ai Uniunii Social-Liberale care intentionau revocarea abuziva din functie a doi judecatori, luand act cu vie emotie de Comunicatul de presa al Curtii din aceeasi zi, Comunitatea Politeia a redactat si difuzat imediat un apel public la apararea independentei si inamovibilitatii onoratilor membri ai Curtii Constitutionale a Romaniei.

 In fapt
Am luat act si ne exprimam indignarea fata de declaratiile unor demnitari (in functie sau la pensie) ai statului roman, care incearca sa influenteze Hotararea Curtii privind validarea sau invalidarea referendumului de suspendare a Presedintelui Romaniei, Domnul Traian Basescu, din 29 iulie 2012.
Condamnam vehement si denuntam ca exercitare de presiune publica asupra Curtii Constitutionale urmatoarele declaratii facute de Presedintele interimar al Romaniei, in cadrul conferintei de presa de la Palatul Cotroceni din data de 31 iulie 2012 :

 • « Nu știm care sunt cifrele pe care CCR le va lua în calcul atunci când va da un verdict », « CCR are de luat o decizie foarte grea, are o povara uriasa pe umeri », « CCR când va trebui să fixeze aritmetic ce înseamnă jumătate din populația cu drept de vot a României, va avea de a face cu documente și cifre diferite », « Avem de a face cu două cifre, una birocratică, valabilă din punct de vedere legal, pentru că instituțiile statului nu au fost capabile să o aducă la realitate, și avem o cifră reală care arată câți cetățeni vii cu cetățenie română există pe Pământ », « Eu aleg întotdeauna realitatea și nu birocrația ».

Reamintim cu aceasta ocazie in mod public Presedintelui interimar al Romaniei ca declaratiile de mai sus nu pot fi circumscrise numai de dreptul la libera exprimare, ci si de  Decizia 435 din 26 mai 2006 a Curtii : « Statutul constitutional al Presedintelui si al primului-ministru, precum si rolul acestora in cadrul democratiei constitutionale ii obliga sa isi aleaga forme adecvate de exprimare, astfel incat criticile pe care le fac la adresa unor puteri ale statului sa nu se constituie in elemente ce ar putea genera conflicte juridice de natura constitutionala intre acestea».
Or, declaratiile privind necesitatea ca Onorata Curte sa « fixeze aritmetic ce înseamnă jumătate din populația cu drept de vot a României » si sa urmeze exemplul cuiva care « alege realitatea, si nu birocratia » este o forma de presiune publica asupra Curtii, efectuata de cel mai inalt demnitar al tarii, fie el si interimar, in vederea nerespectarii cadrului constitutional si legal privind confirmarea rezultatelor referendumului din 29 iulie 2012.
Condamnam asadar ca presiune publica inadmisibila asupra Curtii Constitutionale declaratiile iresponsabile ale Presedintelui interimar al Romaniei si reamintim opiniei publice ca pentru declaratii mult mai inofensive, Presedintele ales al Romaniei, domnul Traian Basescu, a fost suspendat de doua ori de catre Parlament, pe motiv ca ar fi incalcat Constitutia.
Interimatul functiei prezidentiale nu il degreveaza pe domnul George Crin Laurentiu Antonescu de respectarea stricta a Constitutiei si a legilor (dimpotriva !), si nici nu ii confera dreptul de a utiliza o functie (pe care o ocupa vremelnic) in scopul exercitarii de presiuni asupra judecatorilor Curtii Constitutionale, inaintea unei Hotarari care ar putea pune capat carierei de politician al domnului George Crin Laurentiu Antonescu, conform propriei declaratii solemne facute in planul Parlamentul Romaniei, supremul organ reprezentativ al poporului roman : « Domnule Traian Basescu […] dacă nu veţi fi demis la referendum, eu, Crin Antonescu, mă retrag definitiv din viaţa politică » (sedinta din 6 iulie 2012 a Camerelor Reunite ale Parlamentului ; stenograma sedintei din 6 iulie  2012 sta marturie).
In aceeasi masura, condamnam ca iresponsabile si lipsite de orice respect fata de Onorata Curte si fata de Constitutia Romaniei pe care a jurat de trei ori (sau de doua ori: realitatea difera de interpretarea juridica in acest caz) declaratiile fostului Presedinte al Romaniei, domnul Ion Iliescu, care a afirmat public : «Curtea Constitutionala trebuie sa valideze referendumul, in spiritul respectului fata de vointa clara a electoratului roman», «Realitatea demografica a Romaniei este aceea ca nu mai exista 18 milioane de romani cu drept de vot. Se opereaza cu statistici invechite», «Deci, in realitate, cei 9 milioane de votanti la referendum,  nu reprezinta 50%  ci circa 60% din cetatenii cu drept de vot». Consideram insa ca, data find varsta avansata a fostului sef al statului, precum si manifesta necunoastere de catre acesta a cifrelor oficiale ale referendumului (Biroul Electoral Central nu a avansat niciodata cifra de 9 milioane de participanti la referendumul din 29 iulie 2012), cele spuse de domnia sa trebuie privite si cu un dram de condescendenta, fiind atat expresia evidentei incapacitati de adaptare la realitatile politice si sociale ale Romaniei anului 2012, cat si si dovada peremptorie ca meandrele concretului (aflate intr-o vertiginoasa schimbare de curs) se pot dovedi inselatoare chiar si pentru cineva care a navigat printre ele cat timp a detinut cea mai inalta demnitate a statului roman, intr-o vreme in care standardele democratiei si ale statului de drept erau departe de a fi respectate.

In drept
Cadrul legal al organizarii si desfăşurarii  referendumului de demitere a presedintelui Romaniei a suferit atat in 2007 cat si in 2012 numeroase modificari legislative.
Consideram ca Onorata Curte, atunci cand ca va analiza datele de către Biroul Electoral  Central cu privire la referendumul naţional din 29 iulie 2012 ar trebui sa ia in considerare urmatoarele acte juridice:

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 731 din 10 iulie 2012 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea  referendumului, in care se afirma: « Tot astfel, Curtea constată  că şi condiţia ce trebuie îndeplinită pentru validitatea referendumului este aceeaşi pentru toate tipurile de referendum, art.5 alin.(2) din Legea nr.3/2000 impunând întrunirea majorităţii absolute care constă în jumătate plus unul din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, Curtea reţine că aceasta reprezintă o condiţie esenţială pentru ca referendumul să poată exprima în mod real şi efectiv voinţa cetăţenilor, constituind premisa unei manifestări autentic democratice a suveranităţii prin intermediul poporului, în conformitate cu principiul statuat în art.2 alin.(1) din Legea fundamentală ».
 • Legea nr. 131 din 17 iulie 2012 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, promulgata prin Decretul prezidential 506 din 17 iulie 2012.
 • Hotararea Guvernului nr. 682 din 7 iulie 2012 pentru stabilirea mãsurilor tehnico-organizatorice privind referendumul naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României, in care se afirma, la art. 5, al. (1), respectiv art. 12, al. (3), urmatoarele :

« Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, selecteazã şi prelucreazã datele privind cetãţenii cu drept de vot, tipãreşte şi pune la dispoziţia primarilor listele electorale permanente actualizate, în douã exemplare, şi copii de pe acestea, în 3 exemplare.
În termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri, prefecţii comunicã structurilor teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date numerotarea şi delimitarea secţiilor de votare, în scopul întocmirii copiilor de pe listele electorale permanente
 ».

Invocarea de catre Presedintele interimar al Romaniei sau de catre parlamentari ai Uniunii Social-Liberale a datelor (provizorii sau definitive) privind recensamantul populatiei si al gospodariilor din anul 2011 este lipsita de orice temei juridic. In nici un act oficial care reglementeaza procedura referendumului sau a alegerilor (locale, parlamentare sau prezidentiale) nu este mentionata obligativitatea luarii in consideratie a datelor unui recensamant, date care servesc intr-un scop exclusiv statistic, iar nu juridic.
Constitutia Romaniei prevede, la art. 16, al. (1), cadrul de exercitare al dreptului de a alege : «Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv».
Conferind aplicabilitate acestui articol constitutional,  legea 35/2008, la art. 20, litera a), prevede :

« Birourile electorale ale sectiilor de votare au urmatoarele atributii:  a) primesc de la Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative prin intermediul primarilor in termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral al sectiei de votare doua copii ale listelor electorale permanente, una dintre copii afisand-o intr-un loc vizibil pentru a putea fi consultata de alegatori; copia afisata nu contine codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate”.

Consideram ca o eventuala contestatie care ar avea ca obiect incercarea de a determina Curtea sa ia in considerare un alt numar de alegatori, sensibil mai mic decat cel prevazut in  listele electorale permanente si reconfirmat de Biroul Electoral Central in procesul verbal final privind referendumul din 29 iulie 2012, este de natura a duce o grava atingere statului de drept.
Dorim sa semnalam Curtii Constitutionale ca lupta politica dintre Presedintele si Parlamentul Romaniei, materializata in suspendarea Presedintelui si convocarea unui referendum de catre Parlament, nu trebuie sa exceada cadrul constitutional si legal existent. In acest sens, invocarea, post-factum, a unor alte date privind numarul de votanti decat cele oficiale nu face decat sa arate dorinta unor actori politici de a obliga Curtea la emiterea unei Hotarari care sa incalce Constitutia si legile in vigoare. Or, confruntarea politica nu poate fi folosita ca pretext pentru incalcarea Constitutiei si a legilor si pentru instigarea la deturnarea rezultatelor referendumului atunci cand acestea nu convin uneia dintre cele doua parti aflate in conflict, fie el si Parlamentul Romaniei (care nesocoteste prevederile art. 2, al. 2 din Constitutie: « Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu »).
In aceeasi masura, dorim sa semnalam Curtii Constitutionale ca o eventuala sesizare care ar viza declaratiile Presedintelui suspendat ori atitudinea cetatenilor care au dorit sa nu isi exercite la referendumul din 29 iulie dreptul de a vota (ultimele date ale Biroului Electoral Central arata ca au votat 46,24% si ca nu s-au prezentat la urne 53,76% din numarul total al cetatenilor cu drept de vot) ar trebui respinsa ca inadmisibila, intrucat nu exista temei constitutional pentru a condamna ca neconstitutionala nici invitatia publica la neexercitarea dreptului de vot, nici neexercitarea acestuia. Dreptul de a vota nu poate fi convertit intr-o obligatie, iar neexercitarea lui nu poate fi vazuta ca un efect direct al unor declaratii publice, ci ca expresia libertatii fiecarui cetatean de a decide liber daca isi exercita sau nu un drept constitutional.
Fiind lipsite de efecte juridice (cel care ar sustine contrariul ar trebui sa probeze cu documente ca 53,76% dintre cetatenii cu drept de vot ai tarii nu s-au prezentat la urne exclusiv ca urmare a unor declaratii facute de domnul Traian Basescu si ca 46,24% s-au prezentat exclusiv ca urmare a indemnului de a veni la vot adresat de Parlamentul Romaniei), declaratiile Presedintelui suspendat nu se pot constitui ca temei juridic pentru ignorarea cadrului legislativ existent si a datelor comunicate de Biroul Electoral Central care arata ca nu a fost indeplinita conditia de valabilitate a referendumului, respectiv o prezenta la vot a majoritatii alegatorilor inscrisi pe listele electorale permanente.
O eventuala incercare de a atribui o cauzalitate directa unor declaratii publice (in speta, indemnul de neparticipare la vot) insemna a ignora libertatea individuala garantata de Constitutie la art. 23, al. (1), precum si a goli de continut prevederile art. 29, al. (1), respectiv (2) :

« Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale » ; « Libertatea conştiinţei este garantată ».

Orice contestatie privind referendumul care ar incerca sa stabileasca o cauzalitate directa intre declaratiile publice ale Presedintelui suspendat si rata de participare la referendum trebuie sa probeze juridic exercitarea unei constrangeri materiale, de catre Presedintele suspendat al Romaniei, asupra a 53,76% din cetatenii cu drept de vot care nu s-au prezentat la referendumul din 29 iulie 2012.
Avand in vedere considerentele de mai sus, adresam Onoratei Curti solicitarea de a ignora presiunile publice exercitate de demnitarii anterior mentionati, de a decide cu privire la validitatea referendumului prin raportare stricta la cadrul legal in vigoare, si de a actiona, in acest sens, ca garant ultim al suprematiei Constitutiei, un garant pe care de multe ori Excutivul si Legislativul l-au dorit scos din joc, tocmai pentru a putea savarsi in voie abuzuri asupra Constitutiei (« În aceste condiţii, Curtea subliniază că soluţia aleasă de Guvern, de a adopta, cu puţin timp înainte ca instanţa de contencios constituţional să se pronunţe asupra constituţionalităţii Legii pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.47/1992, o ordonanţă de urgenţă, care preia integral conţinutul normativ al legii criticate, pune în discuţie comportamentul neconstituţional şi abuziv al Guvernului faţă de Curtea Constituţională » – Decizia 727 din 9 iulie 2012).

O inițiativă similară a avut Andrei și prietenii lui:

 • “Curţii Constituţionale,
  Palatul Parlamentului, Intrarea B1,
  Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr.2, sector 5,
  cod postal 050725.
  FAX: (40-21) 312.34.84;
  E-mail: ccr@ccr.ro,
  INVALIDAREA REFERENDUMULUI DIN 2012,
  O parte a cetăţenilor României a optat democratic, prin neparticipare la Referendumul din 29 iulie 2012, pentru invalidarea loviturii de stat iniţiată de USL şi îndreptată împotriva statului de drept, inclusiv asupra Curţii Constitutionale a României. Cei mai mulţi dintre noi am considerat că preşedintele Traian Băsescu nu a încălcat grav Constituţia şi că nu există motive reale de a fi demis.
  Biroul Electoral Central a constatat prin Comunicatul privind rezultatele partiale ale referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea preşedintelui Romîniei emis de Biroul Electoral Central înregistrat cu nr. 2/RP/BEC2012/RD din 30.07.2012, după numărarea a 99,97% din secţiile de vot, că doar 8.455.336, reprezentând doar 46,23% au ales să meargă la acest referendum.
  Pe site-ul Autoritaţii Electorale Permanente (http://www.roaep.ro/ro/getdocument.php?id=6993) se regăseşte un document datat 10.07.2012 în care se specifică numărul evact al alegătorilor de pe listele electorale permanente, adică 18.308.612. Astfel, 53,82% dintre persoanele înscrise pe lista de referendum, respectiv 9853276 dintre noi, raportat la numărul de alegători înscrişi pe listele electorale permanente NU AU PARTICIPAT LA REFERENDUM.
  In conformitate cu DECIZIA Nr.731 din 10 iulie 2012 a Curţii Constituţionale a României, referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului prin care „constată că Legea pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului este constituţională, în măsura în care asigură participarea la referendum a cel puţin jumătate plus unu din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente”, vă rog să constataţi invalidarea referendumului şi aducerea statului de drept în situaţia anterioară iniţierii procedurii parlamentare de destituire, respectiv repunerea preşedintelui ales Traian Băsescu în drepturile constituţionale şi încetarea mandatului interimar al lui Crin Antonescu.
  Rog să ignoraţi sesizările prin care se cere corelarea Listelor Electorale Permanente cu Institutul de National de Statistică deoarece INS nu are atributiuni privind evidenta populatiei. Acest atribut revine exclusiv Ministerului de Interne şi al Administraţiei al cărui ministru este dl. Ioan Rus, membru marcant al alianţei USL. Este de datoria sa, asa cum prevede art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 682 din 7 iulie 2012 pentru stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice privind referendumul naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 7 iulie 2012, de a selecta şi prelucra datele privind cetăţenii cu drept de vot, de a tipări şi pune la dispoziţia primarilor listele electorale permanente actualizate, în două exemplare, şi copii de pe acestea, în 3 exemplare.
  Prin aceste sesizări USL se pune in situatia “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans” potrivit careia nimeni nu poate sa obtina foloase invocand propria sa vina, incorectitudine, necinste si nici sa se apere valorificand un asemenea temei.
  În concluzie, prin raportarea la Comunicatele Biroului Electoral Central si la DECIZIA Nr.731 din 10 iulie 2012 a Curţii Constituţionale a României REFERENDUMUL ESTE INVALID.”
Acest articol a fost publicat în Lecturi necesare și etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

43 de răspunsuri la Scrisoare deschisa adresata Curtii Constitutionale. Amicus Curiae privind rezultatul referendumului din 29 iulie 2012

 1. Sare'n Ochi zice:

  Excelent argumentul avocatei Eleninei Nicut, decorata de catre Asociatia Blogary cu Ordinul de Mama Elenina in Ordin de Observator (pentru cum s-a batut cu uslinosii la referendum in sectia de votare) 😀
  “Daca legea aplicabila referendumului ar fi cea in vigoare la data de 06.07.2012, ce ne facem cu modificarea intrata in vigoare la data de 27.07.2012, privind extinderea intervalul orar, modificare care, de altfel, si-a produs efectele? aplicam regula de 3 simpla in ceea ce priveste participarea?
  In realitate, normele cuprinse in legea referendumului sunt norme de procedura, de imediata aplicare. altfel spus, pe masura ce au intrat in vigoare, legile noi (de modificare a legii referendumului) s-au aplicat de indata”.
  USL vrea ca in privinta cvorumului CCR sa decida pe baza unei Ordonante “de dinainte de inceperea procedurii”, iar in privinta orarului la referendum, CCR sa admita o lege “din timpul procedurii”.
  jigodii pana la capat!

 2. ceaikovski zice:

  Auzi, Sare, si daca Pontalaii nu publica in MOf decizia CCR?
  😛 😛 😛

  Ce bine ca Prostalaul le-a zis ministrilor sa nu plece in vacanta!! Taman ce-a plecat el. 😛 😛
  Doamneeeeeeeee ce cretin!!

 3. Reddog zice:

  SAlutare all.

  Apelul lui Citizen esyte excelent ! Chapeau ! In mod normal si logic CCR nu poate decat invalida referendumul ! Punct !

  Iar javrelor, jigodiilor, canaliilor, nemernicilor, derbedeilor din Uniunea Stalinist-Leninista le spun doar atat: muriti, ma, gunoaielor !

 4. Sare'n Ochi zice:

  Ghise abereaza ca un turnator al fostei Securitati – ceea ce si este.
  http://legestart.ro/Hotararea-5-2007-referitoare-respectarea-procedurii-organizarea-desfasurarea-referendumului-national-data-19-mai-2007-demiterea-Presedintelui-Romaniei-domnul-Traian-Ba-(MjQ3NzQ5).htm
  Atunci nu a existat pragul impus de CCR, insa nu a existat nici majoritatea voturilor pentru demitere.

 5. ceaikovski zice:

  Ia uitati oameni buni ce ne-a facut USL de 2 luni!
  Aici: http://www.wall-street.ro/tag/rezerve-valutare.html

  „Rezervele valutare de la BNR au scazut in luna iulie cu 819 milioane euro, de la 32,96 miliarde euro la 32,14 miliarde euro, in conditiile in care platile scadente in contul datoriei publice denominate in valuta au fost de 127,92 milioane euro.”

  Ce merita astia, pt ca si-au batut joc de munca noastra si nici n-au dat niciun chior din aia 8% pe care i-au promis… La 700 de milioane de euro evaporati, adaugati si scumpirile, si ajungem sa le luam capul, gatul, orice! Pt tot ce ne-au facut!
  Plus banii de la POSDRU blocati. Plus banii care nu au fost atrasi de la UE. Daca mai continui, imi creste tensiunea…

 6. ceaikovski zice:

  Uite aici despre milionul lui Sova si firma care a achizitionat softul: http://www.ziare.com/dan-coman-sova/stiri-dan-coman-sova/milionul-lui-dan-sova-1182020

 7. Sare'n Ochi zice:

  sper ca si-o iau in bot Badea si Ciutacu 😀
  “Atacurile acestor jurnalişti la adresa unei valori a sportului mondial sunt o dovadă de mojicie şi micime intelectuală şi sufletească. Nu putem asista nepăsători cum doi mitocani atacă unul dintre puţinele motive de mândrie românească”, se arată în comunicatul suporterilor stelişti.
  http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/suporterii-stelisti-catre-ciutacu-si-badea-va-somam-public-sa-i-cereti-scuze-alinei-dumitru-272332.html

 8. Sare'n Ochi zice:

  ziua si minciuna: MINCIUNA USL. Cum au denaturat adevărul şefii Parlamentului, Zgonea şi Filip, în sesizarea către CCR
  http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/minciuna-usl-cum-au-denaturat-adevarul-sefii-parlamentului-zgonea-si-filip-in-sesizarea-catre-ccr-272329.html
  Dincolo de faptul că ordonanţa de urgenţă a preluat un text neconstituţional, în argumentaţia reprezentanţilor USL găsim un mare neadevăr: OUG 41 a fost adoptată DUPĂ declanşarea procedurii de suspendare a preşedintelui Traian Băsescu. Mai precis, ordonanţa a fost adoptată în şedinţa Guvernului din 5 iulie, şedinţă care a început de abia la orele 18, după cum se vede din facsimilul cu ordinea de zi a şedinţei de guvern (publicată pe pagina de internet a Executivului). În plus, ca să fie considerată în vigoare, ordonanţa de urgenţă a trebuit să fie publicată şi în Monitorul Oficial. Or, procedura de suspendare a lui Traian Băsescu a fost declanşată chiar din după-amiaza zilei de 4 iulie, când Birourile Permanente ale celor două Camere s-au reunit, la ora 17.00, pentru a decide convocarea în sesiune extraordinară ca urmare a propunerii grupurilor parlamentare ale PSD şi PNL de suspendare a lui Traian Băsescu (vezi facsimil 2, cu ordinea de zi a Birourilor Permanente).

 9. ceaikovski zice:

  sa mori de ras nu alta. Ce-i scriu fanii lui Ponta pe FB, e una Dorina: “m-as bucura sa lasati copiii si sotia la mare , sa veniti la A 3 sa fiti alaturi de cei 7,4 milioane de oameni f suparati , sa le transmiteti un mesaj de vreun fel … ( altfel nu o sa-i mai vedeti la vot la toamna )
  daca ar fi posibil , (…in locul dvs ) as sta la noapte la Guvern sa string datele din judete a nr ( macar ) aprox de votanti .
  – la tv se arata ca nr de locuitori e mai mic , in multe parti decit nr de votanti – si asta fara a socoti pe cei sub 18 ani !
  * in cel mai rau caz sa faceti asta in urmatoarele 2 zile , inainte sa mearga tb la cotroceni .
  ( multi oameni dupa postarea dvs sint dezamagiti ) eu sint constienta ca multe nu ati fi putut face dar macar ati fi fost linga noi si daca televiziunea poate afla date despre nr de locuitori / votanti , guvernul sigur ar putea-o face mai repede …in cel mai rau caz , tb sa mearga la cotroceni pe usa din dos … unde sa taca pina la rezultatele oficiale ale recensamintului , cind sa-si dea demisia eventual -ILEGITIMAT fiind”

 10. ceaikovski zice:

  Ghise la Realitatea: „CCR nu valideaza nimic, doar constata niste voturi, n-are nicio leg cu cvorum, necvorum.”
  Deci vor lasa CCR sa zica ce vrea, dupa care, o sa vina parlam sa spuna: CCR a dat o decizie, noi validam/invalidam referendumul.
  Ia sa vedeti ca asa o sa faca. Il lasa pe Base suspendat 4ever….. si pe Cretin Cretinoid drogat si betiv, sa umple cu balele lui palatul prezidential……. BLEAH

  • Sare'n Ochi zice:

   amanarea a fost decisa intrucat Ministerul de Interne nu a trimis raspunsurile solicitate de catre CCR. de aceea se reia maine sedinta de la ora 9.

   • ceaikovski zice:

    astia trebuie s-o zica atat de strong, incat sa nu se poata nimeni indoi de spusele CCR-ului. Dar tare mi-e ca desi au mai zis-o si altadata bine, clar, curat, tot au intors-o din vorbe useleii.

 11. ceaikovski zice:

  In leg cu mandatul lui Morar, are voie suplinitorul sa numeasca? Stiam ca nu si ramane sa-i prelungeasca Kovesi mandatul, cu inca 6 luni.

 12. ceaikovski zice:

  Fii atent Victor ce sondaje fac astia!!!!!
  http://romanian.ruvr.ru/poll/index.html

  • Sare'n Ochi zice:

   Oficialii Ministerului Administraţiei şi Internelor au declarat, pentru MEDIAFAX, că instituţiei i-au fost solicitate de către Curtea Constituţională, miercuri, precizări privind numărul de persoane aflate pe listele electorale în 29 iulie şi că a fost deja comunicat că acesta este de 18.292.514.
   deci referendumul este invalidat!
   gunoaiele USLinoase cum stiu sa traga de timp!

 13. snapshot zice:

  onanistul de serviciu la mamaita lui acasa. el e liderul de opinie al celor vii care au votat DA: https://lh6.googleusercontent.com/-MMn6GYeycjM/UBmF8-FRUsI/AAAAAAAACGo/1Mkihs5b2vM/s720/onanistul%2520lider%2520de%2520opinie.jpg

 14. dan zice:

  Nu va zbateti inutil, baeti, Basescu e out, apoi la brutarie. Bistos !

  • Sare'n Ochi zice:

   asta numai de când gândește Nistorescu pentru tine. măi, Dane, am tot încercat, dar văd că ți s-a osificat creierul și ai rămas cu obrazul gros, extrem de gros. între Traian Băsescu și plagiatorul (știi ce înseamnă ca cineva să-ți fure munca, să vină un pulifrici ca Ponta și să-ți însușească ceea ce ai scris, să zică că-i aparține lui Hoherul și să încaseze bani pe munca ta? încearcă de-ți imaginează, dacă mai ai imaginație și nu ți-ai epuizt-o plângându-ți de milă) și un repetent chiulangiu, amândoi și mitomani pe de-asupra, am să-l aleg pe Băsescu. ce este așa de greu de priceput? fă o săptămână pauză de Antene și poate ai să te dezombifici. să știi că fiecare găinaț de genul celui la care îți răspund pre care-l lași pe aici îmi întărește convingerea să uit că te-am cunoscut. ce-ai să faci azi, ai să începi din nou să mă bombardezi cu sms-uri lăcrămoase despre prietenie bla-bla-bla, să-mi zici că ai diabet și din cauza asta ești perpetuu mârlan?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.